Go to Top

LEGALIZIRAJTE SVOJ BESPRAVNO SAGRAĐENI OBJEKT!

Kontaktirajte nas

POSJETITE NAS U JEDNOJ OD NAŠE ČETIRI POSLOVNICE
Zagreb • Novalja • Požega • Krapina

Kontaktirajte nas

GEODETSKO SAVJETOVANJE SASTAVNI JE DIO NAŠEG POSLOVANJA.
SLOBODNO NAM SE OBRATITE - BEZ OBVEZE

Kontaktirajte nas

Naš stručni tim rado će vam pomoći u rješavanju vaših geodetskih zavrzlama

Kontaktirajte nas

Geodetski nadzor

PARCELACIJA

Parcelacija unutar građevinskog područja

Unutar građevinskog područja parcelacija se može vršiti isključivo temeljem nekog pravomočnog akta kojim se definira građevinska čestica (detaljan plan, lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje ili rješenje o utvrđivanju građevinske čestice). Potvrdu usklađenosti parcelacijskog elaborata s nekim od navedenih akata daje nadležni ured za urbanizam i graditeljsto koji je izdao akt. Parcelacijski elaboratovjeren od nadležnog ureda za urbanizam i graditeljstvo predaje se na pregled i ovjeru u nadležni ured u katastar, koji ga nakon ovjere provodi u katastarskom operatu i šalje (jedan primjerak ovjerenog elaborata) na provedbu u zemljišnu knjigu. Parcelacija izvan građevinskog područja radi se uz uvjerenje da je čestica izvan građevisnkog područja. Kod parcelacije se vrši utvrđivanje međa koje se radi sa susjedima koji tom prilikom potpisuju i izvješæe o međama. Ukoliko se susjed ne odazove pozivu za utvrđivanje međa, međe se utvrđuju bez njega. Ukoliko postoji spor oko međa stranke se upučuju na izvanparnični postupak za utvrđivanje međa

KONTAKTIRAJTE NAS