Go to Top

LEGALIZIRAJTE SVOJ BESPRAVNO SAGRAĐENI OBJEKT!

Kontaktirajte nas

POSJETITE NAS U JEDNOJ OD NAŠE ČETIRI POSLOVNICE
Zagreb • Novalja • Požega • Krapina

Kontaktirajte nas

GEODETSKO SAVJETOVANJE SASTAVNI JE DIO NAŠEG POSLOVANJA.
SLOBODNO NAM SE OBRATITE - BEZ OBVEZE

Kontaktirajte nas

Naš stručni tim rado će vam pomoći u rješavanju vaših geodetskih zavrzlama

Kontaktirajte nas

Iskolčenje objekta i geodetski elaborat iskolčenja

Iskolčenje građevina prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obveza za stambene i poslovne zgrade, vrši se prema pravomoćnom aktu o građenju (rješenje o uvjetima građenja ili građevinska dozvola).

Iskolčenje građevine je postupak kojim  se prenosi tlocrt vanjskih obrisa građevine na građevinsku česticu, te se određuje relativna visinska kota (nula).

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se  prikazuje što je iskolčeno, gdje je iskolčeno i s čime je obilježeno iskolčenje.

Samo iskolčenje obično se odvija u dvije faze.

  • I faza – iskolčenje položaja građevine na terenu
  • II faza – nakon postavljanja nanosne skele nanošenje glavnih osi građevine na nanosnu skelu

 

KONTAKTIRAJTE NAS