Go to Top

LEGALIZIRAJTE SVOJ BESPRAVNO SAGRAĐENI OBJEKT!

Kontaktirajte nas

POSJETITE NAS U JEDNOJ OD NAŠE ČETIRI POSLOVNICE
Zagreb • Novalja • Požega • Krapina

Kontaktirajte nas

GEODETSKO SAVJETOVANJE SASTAVNI JE DIO NAŠEG POSLOVANJA.
SLOBODNO NAM SE OBRATITE - BEZ OBVEZE

Kontaktirajte nas

Naš stručni tim rado će vam pomoći u rješavanju vaših geodetskih zavrzlama

Kontaktirajte nas

Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga izrađuje se prije početka projektiranja. Obvezni je dio dokumentacije za ishođenje nekog od akata kojim se dozvoljava gradnja građevine.

Sastoji se od visinske snimke terena uklopljene na katastarski plan sa trenutnim stanjem eventualnih postojećih građevina i stanjem međa na terenu te ostalim relevantnim podacima za projektiranje (stabla, prometnice, postojeća infrastruktura).

Na taj način se već u prvoj fazi vide eventualna odstupanja od katastarskog plana i predviđaju sve potrebne radnje za formiranje građevinske čestice. Posebna geodetska podloga predaje se u nadležni ured za katastar na pregled i ovjeru. Tek ovjerom ona postaje važeća.

 

KONTAKTIRAJTE NAS