Go to Top

LEGALIZIRAJTE SVOJ BESPRAVNO SAGRAĐENI OBJEKT!

Kontaktirajte nas

POSJETITE NAS U JEDNOJ OD NAŠE ČETIRI POSLOVNICE
Zagreb • Novalja • Požega • Krapina

Kontaktirajte nas

GEODETSKO SAVJETOVANJE SASTAVNI JE DIO NAŠEG POSLOVANJA.
SLOBODNO NAM SE OBRATITE - BEZ OBVEZE

Kontaktirajte nas

Naš stručni tim rado će vam pomoći u rješavanju vaših geodetskih zavrzlama

Kontaktirajte nas

Upis objekta – Evidentiranje podataka o zgradama

Upis objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i zemljišnoj knjizi i obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu vrši se geodetskim elaboratom za evidentiranje podataka o zgradama kojeg izrađuje ovlašteni geodet.

Objekt se može evidentirati u katastru ako se uz njega priloži neki od akata kojim se dokazuje njegova legalnost.

  • Za objekte sagrađene prije 15. veljače 1968. potrebno je uvjerenje da je objekt evidentiran u katastarski operatu prije 15. veljače 1968.
  • Za objekte sagrađene od 15. veljače 1968. do 19. lipnja 1991. – potrebna je pravomoćna građevinska dozvola  ili  drugi akt o gradnji te uvjerenje  da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  • Za objekte sagrađene između 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007. – potrebno je uvjerenje za uporabu
  • Za objekte nakon 1. listopada 2007. – potrebna je uporabna dozvola za objekte za koje se izdaje građevinska dozvola, odnosno završno izvješće nadzornog inženjera za objekte za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Prilikom snimanja objekta snimaju se i kasnije u elaboratu prikazuju svi otvoreni i zatvoreni konstruktivni dijelovi zgrade osim balkona.

Kod upisivanja objekta ne vrši se utvrđivanje međa osim u slučaju kada se objekt nalazi na međi. U tom slučaju susjedi se pozivaju na utvrđivanje međa i moraju potpisati izvješće o utvrđivanju međa.

Elaborat za evidentiranje podataka o zgradama predaje se u katastar na pregled i ovjeru, a nakon toga katastar provodi promjenu u kat. operatu a jedan primjerak elaborata šalje u z.k. na provedbu.

 

KONTAKTIRAJTE NAS